Adatv茅delmi Ir谩nyelvek

Jatekgepek鈥 Adatv茅delmi ir谩nyelvek

脺dv枚z枚lj眉k! K枚sz枚nj眉k, hogy a Jatekgepek webhelyet v谩lasztotta. Adatv茅delmi szab谩lyzatunk c茅lja, hogy elmagyar谩zza, hogyan kezelj眉k szem茅lyes adatait, amikor weboldalunkat haszn谩lja. Weboldalunk megnyit谩s谩val 茅s haszn谩lat谩val 脰n elfogadja jelen szab谩lyzat felt茅teleit. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a szab谩lyzatot, hogy teljes m茅rt茅kben meg茅rtse, hogyan gy疟jtj眉k, haszn谩ljuk 茅s v茅dj眉k adatait.

privacyicon

Az 谩ltalunk gy疟jt枚tt inform谩ci贸k

  • Szem茅lyes adatok:

    Szem茅lyes adatait, p茅ld谩ul nev茅t, e-mail c铆m茅t 茅s el茅rhet艖s茅geit gy疟jthetj眉k, amikor fi贸kot hoz l茅tre vagy weboldalunkat haszn谩lja.

  • Haszn谩lati inform谩ci贸k:

    Weboldalunk adatokat gy疟jthet a b枚ng茅sz茅si tev茅kenys茅gekr艖l, preferenci谩kr贸l 茅s a tartalommal val贸 interakci贸r贸l, hogy jobban meg茅rtse, hogyan haszn谩lja platformunkat.

Inform谩ci贸 felhaszn谩l谩sa

Az inform谩ci贸gy疟jt茅s c茅lja szolg谩ltat谩saink fejleszt茅se, a platformunkkal val贸 interakci贸 szem茅lyre szab谩sa, valamint az 脰nnel val贸 ny铆lt kommunik谩ci贸s vonal fenntart谩sa. Szem茅lyes adatait tranzakci贸k lebonyol铆t谩s谩ra, k茅rd茅seinek megv谩laszol谩s谩ra, valamint az 脰n ig茅nyeinek megfelel艖 friss铆t茅sek 茅s inform谩ci贸k k眉ld茅s茅re haszn谩ljuk. Elemezz眉k a felhaszn谩l贸i viselked茅st, jav铆tjuk webhely眉nk funkcionalit谩s谩t, 茅s optimaliz谩ljuk a felhaszn谩l贸i 茅lm茅nyt a felhaszn谩l贸i inform谩ci贸k felhaszn谩l谩s谩val.

Inform谩ci贸 megoszt谩s

Szem茅lyes adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel, hacsak nem enged茅lyezi nek眉nk, vagy ha ezt t枚rv茅ny 铆rja el艖, vagy ez sz眉ks茅ges ahhoz, hogy szolg谩ltat谩sainkat ny煤jthassuk. Lehets茅ges, hogy webhely-szolg谩ltat贸inknak, akikben megb铆zunk, hozz谩f茅rjenek az 脰n adataihoz, hogy seg铆tsenek nek眉nk a webhely m疟k枚dtet茅s茅ben 茅s szolg谩ltat谩sainkban. Ezek a szolg谩ltat贸k k枚telesek bizalmasan kezelni az 脰n adatait.

Adatbiztons谩g

Szem茅lyes adatait az 谩ltalunk bevezetett ipar谩gi szabv谩nyos biztons谩gi int茅zked茅sek v茅dik a jogosulatlan hozz谩f茅r茅st艖l, felhaszn谩l谩st贸l vagy nyilv谩noss谩gra hozatalt贸l. Felh铆vjuk figyelm茅t, hogy b谩r 贸vint茅zked茅seket tesz眉nk adatai v茅delm茅re, az interneten kereszt眉li tov谩bb铆t谩s vagy t谩rol谩s egyetlen m贸dja sem garant谩lja a teljes biztons谩got. Ez茅rt nem tudjuk garant谩lni az 脰n adatainak teljes biztons谩g谩t.

Cookie-k 茅s nyomk枚vet茅si technol贸gi谩k

Weboldalunk cookie-kat 茅s hasonl贸 nyomk枚vet茅si technol贸gi谩kat haszn谩l a b枚ng茅sz茅si 茅lm茅ny jav铆t谩sa, a webhely forgalm谩nak elemz茅se 茅s a tartalom szem茅lyre szab谩sa 茅rdek茅ben. Ha a b枚ng茅sz艖 be谩ll铆t谩saiban letiltja a cookie-kat, weboldalunk bizonyos funkci贸i 茅s funkci贸i korl谩tozottak lehetnek. 脰n szab谩lyozhatja a cookie-k haszn谩lat谩t.

Harmadik f茅l linkjei

Weboldalunkon harmadik felek webhelyeire mutat贸 hivatkoz谩sok tal谩lhat贸k az 脰n k茅nyelme 茅s t谩j茅koztat谩sa 茅rdek茅ben. Meg kell jegyezni, hogy nem v谩llalunk felel艖ss茅get az ezeken a webhelyeken k铆n谩lt adatv茅delmi gyakorlatok茅rt vagy tartalom茅rt. Javasoljuk, hogy tekintse 谩t adatv茅delmi ir谩nyelveiket.

Gyermekek mag谩n茅lete

Weboldalunk csak feln艖ttek sz谩m谩ra k茅sz眉lt, 茅s nem a szerencsej谩t茅kkal kapcsolatos korhat谩r alatti szem茅lyek sz谩m谩ra k茅sz眉lt. Gondoskodunk arr贸l, hogy ne gy疟jts眉nk szem茅lyes adatokat olyan szem茅lyekt艖l, akiknek t枚rv茅nyileg nem jogosultak ezek megad谩s谩ra. Ha v茅letlen眉l ilyen inform谩ci贸t tal谩lunk, azonnal t枚r枚lj眉k.

Az adatv茅delmi szab谩lyzat v谩ltoz谩sai

Adatv茅delmi szab谩lyzatunk b谩rmikor m贸dosulhat vagy friss铆thet艖, 茅s a v谩ltoztat谩sok azonnal hat谩lyba l茅pnek, miut谩n k枚zz茅tett眉k azokat weboldalunkon. K茅rj眉k, rendszeresen olvassa el ezt az ir谩nyelvet, hogy legyen benne friss铆t茅s.

Az 脰n jogai

Ha m贸dos铆tani szeretn茅 szem茅lyes adatait, ide茅rtve azok t枚rl茅s茅t is, a weboldalunkon megadott adatok seg铆ts茅g茅vel kapcsolatba l茅phet vel眉nk. Seg铆t眉nk 脰nnek ezen jogok gyakorl谩s谩ban.

L茅pjen kapcsolatba vel眉nk

Ha b谩rmilyen k茅rd茅se van, aggodalm谩t fejezi ki, vagy b谩rmilyen k茅r茅se van jelen Adatv茅delmi szab谩lyzattal kapcsolatban, l茅pjen kapcsolatba vel眉nk a weboldalunkon tal谩lhat贸 el茅rhet艖s茅geken. Weboldalunk haszn谩lata sor谩n 脰n elfogadja Adatv茅delmi szab谩lyzatunk felt茅teleit. Priorit谩sk茅nt kezelj眉k szem茅lyes adatai biztons谩g谩nak meg艖rz茅s茅t 茅s az 脰n adatainak tiszteletben tart谩s谩t.

XMas Party
J谩t茅k
Totems Of Gold
J谩t茅k
Shark’s Bay
J谩t茅k
Santa’s Jackpot
J谩t茅k
Ocean’s Treasures
J谩t茅k
Mistress Of Pyramid
J谩t茅k
Leprechaun’s Gold
J谩t茅k
HalloWin
J谩t茅k